Bouwbedrijf Beck is lid van Bouwend Nederland

Bouwen met vertrouwen

Veel aannemers zijn aangesloten bij een branchevereniging. Een branchevereniging helpt zijn leden zich te ontwikkelen en te innoveren. In veel gevallen behartigt een vereniging de belangen van zijn leden door bijvoorbeeld mee te praten over nieuwe wetten en regels of door te lobbyen.

Een aannemer die lid is van een branchevereniging geeft aan dat hij op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Er zijn verschillende vakgebieden, ook binnen de woningbouw.

VCA Certificering

Bouwbedrijf Beck is VCA* gecertificeerd.
Bouwen is mensenwerk. Onze mensen die op de verschillende bouwplaatsen werkzaamheden verrichten zijn altijd geïnstrueerd over de mogelijke veiligheidsrisico’s .
Daarnaast gelden op de bouwplaats voor onze eigen medewerkers en onderaannemers veiligheidsprocedures die in het bedrijf zijn ingevoerd en vastgelegd in het kwaliteitssysteem.
De werkwijze wordt periodiek getoetst en is middels een erkend certificaat (VCA*) geborgd

© Bouwbedrijf Beck